Belgelerimiz


1- Marka Tescil Belgesi

2- CE Belgesi (Türkçe, İngilizce)

3- ISO 13485-2016 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

4- Kültür Bakanlığı Bil-Kod Numarası Belgesi

5- Kültür Bakanlığı Angora PACS Sistemi Kayıt Tescil Belgesi

6- Sağlık Bakanlığı TİTUBB Kaydı Onayı Belgesi

7- ISO 27001-2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

8- ISO 15504 SPICE Seviye 2 Belgesi

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması

Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi

yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek,örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız